KIM JESTEŚMY?

HISTORIA

Historia Stowarzyszenia w Zarysie 2002 - 2008

Nasze stowarzyszenie z zadowoleniem wita Państwa!

Cieszymy się, że znaleźliście naszą stronę internetową.

Tutaj możecie dowiedzieć się więcej o naszej organizacji i jej członkach, kim jesteśmy i zacząć nas poznawać.

Jednak będziemy jeszcze bardziej zadowoleni mając okazje powitać Państwa osobiście!

Nazwa i nasze "logo" to nie tylko symbol wizualno-graficzny. To wizerunek naszej organizacji, która jest żywym przykładem walki o lepsze jutro naszych dzieci. Likwidujemy bariery kulturowe i społeczne. Uczymy - bazując na własnym doświadczeniu poczucia wartości i krzewienia własnej, niepowtarzalnej drogi życiowej.

 

Wiesław Zych

 

 

 

POWSTANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI

 

Czy nam się to podoba czy też nie, spory oraz kłótnie są wpisane w nasze życie.

Na szczęście dorośli potrafią dochodzić do kompromisów, pertraktować, a kiedy trzeba – ustąpić. Zgodne relacje buduje się idąc na kompromis. Niestety niektórym ludziom przychodzi to trudno. Wynik? Ciągle sprzeczki, spory i konflikty. Sytuacja stara jak świat; coś musiało się rozpaść, aby mogło powstać nowe, inne, świeże. Jest to zasługa ludzi, którzy nie bali się zaryzykować, nie bali się powiedzieć “nie”. Swoje niezadowolenie wyrazili jasno i zdecydowanie. Na spotkaniu pomiędzy przedstawicielami organizacji MPDiL i Stowarzyszeniem “Orzeł Biały” grupa rodziców sprzeciwiła się dotychczasowej polityce organizacji. Spotkanie to miało na celu wyjaśnienie dalszych losów szkoły, nauczycieli i uczniów. Zarówno rodzice jak i nauczycielki podkreślili konieczność przedstawienia rozliczeń finansowych za miniony okres (dołączając faktury, rachunki, kwity potwierdzające wszystkie wydatki i obroty). Niestety zarząd organizacji “Orzeł Biały” nie wywiązał się ze swych obietnic, i tym samym stracił swoją wiarygodność wobec wszystkich zainteresowanych. Konsekwencją tego było odejście dużej liczby niezadowolonych rodziców.

Zbigniew Oleszczyk, Dorota Zych i Aneta Klęczar spotkali się w dniu 30 listopada 2002r i podpisali Akta Założycielskie Stowarzyszenia oraz Statut Stowarzyszenia, który został przedstawiony rodzicom a następnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w celu zatwierdzenia.

 

Dnia 08.02.2003r grupa osiemdziesięciu rodziców i sześćdziesięciu dzieci, wspólnie z gronem pięciu pań nauczycielek, postanowiła rozpocząć działalność nowego stowarzyszenia. Tak utworzyło się Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Mówiących po Polsku “POLONICA”.

 

Organizacja ta powstała z inicjatywy obywateli polskich zamieszkujących okolice Madrytu i Alcalá de Henares.

Głównym celem stowarzyszenia było:

Zatwierdzenie statutu, na mocy którego określone zostały Prawa Stowarzyszenia,

• Utworzenie szkoły polskiej w Alcalá de Henares,

• Konsolidacja środowiska polonijnego oraz integracja z kolektywami hiszpańskimi, jak też innych narodowości.

Stowarzyszenie o nazwie A.P.N.H.P. “POLONICA” zostało utworzone na czas nieokreślony, jest organizacją niepolityczną i altruistyczną. Zrzesza wszystkich rodziców obywatelstwa polskiego, hiszpańskiego i innych , których dzieci chcą uczyć się języka polskiego, a także poznawać kulturę i historię Polski. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd składający się z Prezesa, Wiceprezesa, Wiceprezesa do spraw szkoły, Sekretarza, Skarbnika, a także członków.

Osoby, które stworzyły to stowarzyszenie weszły w skład Zarządu, a byli to:

 

– PREZES - Zbigniew Mirosław Oleszczyk

– WICEPREZES - Dyrektor do spraw edukacji- Dorota Anna Zych

– WICEPREZES - Aneta Klęczar

– SEKRETARZ - Mirosław Drewniak

– SKARBNIK - Magdalena Ordak

– CZŁONKOWIE - Jolanta Skibińska, Małgorzata Łupińska, Małgorzata Szeblec, Aleksander Cebula

– KAPŁAN - Andrzej Glanc.

 

Jednakże priorytetem tego stowarzyszenia stało się utworzenie szkoły polskiej, nauczanie języka polskiego, historii i geografii Polski.

Innymi celami były:

– organizacja czasu wolnego oraz wycieczek dla dzieci,

- popieranie, propagowanie zjazdów i zebrań, a także dążenie do wspólnoty poprzez organizowanie koncertów muzycznych, festiwali filmowych, wystaw sztuki i literatury polskiej.

Realizacja tego nadrzędnego celu, czyli utworzenia szkoły polskiej nastąpiła bardzo szybko.

Dnia 08.02.2003 roku w salach katechetycznych przy parafii “San Francisco de Asis” przy ulicy Reyes Catolicos w Alcalá de Henares odbyły się pierwsze lekcje dla dzieci.

Rok szkolny 2003/04 dzięki pomocy księdza Bolesława rozpoczęliśmy w szkole “Felipe Neri”. Jednakże zakończenie roku odbyło się w szkole “Daoiz y Velarde”, w której to zajęcia trwają do dziś.

Jednak stowarzyszenie jako takie musiało zostać zatwierdzone oficjalnie. Nastąpiło to dnia 3 kwietnia 2003 roku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Hiszpanii zatwierdziło Statut Stowarzyszenia “POLONICA” uznając je za legalnie działającą organizację.

Stowarzyszenie ma swoją siedzibę przy ulicy Entrepeñas Nº4,

Centro Civico Rafael Alberti Local Nº2 - 28803 w Alcalá de Henares.

Od momentu istnienia stowarzyszenia i szkoły polskiej jest prowadzona kronika,

w której zapisywane są wszystkie ważne momenty i wydarzenia z jej działalności.

 

WAŻNE WYDARZENIA

 

Przez te wszystkie lata Stowarzyszenie “POLONICA” czynnie uczestniczyło w wielu wydarzeniach ważnych zarówno dla szkoły polskiej jak i polaków mieszkających w Hiszpanii. Jednym z nich był wyjazd do Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w czerwcu 2003 roku na głosowanie nad referendum o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W tym ważnym dla każdego polaka dniu , członkowie stowarzyszenia stanęli na wysokości zadania i wraz z księdzem Andrzejem Glancem zorganizowali wyjazd dla wszystkich chętnych osób.

 

11.03.2004 rok- niestety ta data jest bardzo smutna i bolesna dla wszystkich Polaków i Hiszpanów, a szczególnie tych mieszkających w Alcalá de Henares i okolicach Madrytu. W tym dniu doszło do zamachu terrorystycznego, w którym zginęło 192 osoby, w tym 5 obywateli polskich. Jedną z ofiar była pani Danuta mieszkanka Alcalá de Henares. Przedstawiciele Zarządu “POLONICA” - pani Aneta Klęczar, pani Magdalena Ordak, pani Małgorzata Łupińska oraz pani Małgorzata Szeblec, po uroczystej Mszy Św. złożyły wieniec kwiatów ku czci pamięci ofiar zamachu.

 

Kolejną ważną datą był 01.05.2004 rok- Dzień Pracy, a także pamiętny dzień dla wszystkich Polaków- przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Aby uczcić ten dzień Stowarzyszenie “POLONICA” wraz z władzami miejskimi przygotowało uroczyste obchody tego święta na placu “Santos Niños”. Zostały przygotowane kiermasze ze smakołykami polskiej kuchni, a także wystawa malarstwa. W salonie aktów w Urzędzie Miasta burmistrz miasta w obecności delegacji z Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej, wygłosił uroczyste przemówienie, po którym wszyscy obecni goście, zaproszeni zostali na przygotowany specjalnie z tej okazji obiad. Natomiast w godzinach popołudniowych dzieci ze szkoły “POLONICA” zaprezentowały krótki spektakl teatralny na temat Dziejów Historii Naszej Ojczyzny.

 

Równie ważnym wydarzeniem było poświecenie pomnika papieża Jana Pawła II, który stanął w parku “Jardines de Juan Pablo II” w Alcalá de Henares. W tej podniosłej uroczystości wzięli udział przedstawiciele miasta: burmistrz Bartolome Gonzalez, biskup prowincji Madryt i wysłannik papieski z Watykanu oraz Konsul Ambasady Polskiej w Madrycie pan Czesław Barański. Warty odnotowania jest fakt, ze to właśnie z inicjatywy naszego stowarzyszenia zostały zebrane podpisy i przedstawione władzom miasta, które ufundowały ten wspaniały pomnik.

 

Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy, który to dnia 21 listopada 2006 roku odwiedził miasto Alcalá de Henares wywołało wielkie zainteresowanie. Lech Wałęsa wziął udział we Mszy Św. w Kościele San Bartolome , na którą przybyli również burmistrz Bartolome Gonzalez i radni Francisco Bernaldez i Jesus Fernandez Pascual.

 

23.05.2007- dzięki staraniom obecnego prezesa Jarosława Zawadzkiego nasze stowarzyszenie “POLONICA” otrzymało lokal miejski przeznaczony na siedzibę stowarzyszenia, który użytkujemy po dziś dzien.

 

Światowa wystawa EXPO 2008, w której wzięło udział 105 państw została otwarta 14 czerwca . Tematem Saragoskiego EXPO było: “Woda i zrównoważony rozwój”. Każdy kraj biorący udział w wystawie miał swój dzień, na który przygotował specjalny program artystyczny. Dzień polski przypadł na 6 lipca i tegoż dnia delegacja naszego stowarzyszenia “POLONICA” została zaproszona na wystawę do Saragossy. Podczas zwiedzania pawilonu polskiego nasi przedstawiciele przywitali się z polskim prezydentem Lechem Kaczyńskim, a także obejrzeli różnorodne spektakle polskich artystów w tym zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia “Nasz Dom” z Getafe.

 

28.09.1808-2008 tę datę również warto odnotować ze względu na jej wielkość. 200-tna rocznica bitwy pod Somosierra, w której brali udział żołnierze hiszpańscy, francuscy i polscy. Tego dnia odbyła się Msza Św. z udziałem polskiego księdza , a następnie uroczyste złożenie kwiatów pod tablica upamiętniająca te bitwę. Nasze stowarzyszenie również zanotowało swoja obecność na tej znakomitej uroczystości.

 

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

 

11 listopada to dla nas Polaków mieszkających na obczyźnie bardzo ważne święto narodowe. Dlatego tez stowarzyszenie stara się w szczególny sposób upamiętnić ten dzien. W pierwszym roku działalności Zarząd zorganizował przyjazd Zespołu Jazzowego “Big-band” z Młodzieżowego Domu Kultury imieniem Janusza Korczaka w Krakowie. Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się Msza Św., w której wzięli udział przedstawiciele władz hiszpańskich i polskich. Na zakończenie dnia odbył się dwugodzinny koncert zespołu “Big-band” na placu Cervantesa. Przez kolejne lata Zarząd Stowarzyszenia “POLONICA” brał udział w obchodach Dnia Niepodległości organizowanych przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki staraniom nowego prezesa zarządu Jarosława Zawadzkiego w latach 2007 i 2008 otrzymaliśmy do dyspozycji aule w Junta de Distrito II, przy ulicy Reyes Catolicos. Organizowane przez nasze stowarzyszenie uroczyste obchody Dnia Niepodległości tradycyjnie rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II, a następnie Msza Św. w kościele Świętego Bernarda. Po galowej mszy Św. z udziałem pocztów sztandarowych wszyscy zgromadzeni udali się do sali aktów na przygotowana akademie i poczęstunek. Cześć artystyczna , którą przygotowały dzieci wraz z paniami nauczycielkami rozpoczęła się poezja i odśpiewaniem pieśni patriotycznych. Po odczytaniu Apelu Poległych prezes stowarzyszenia przywitał przybyłych gości : Konsula RP Czesława Barańskiego , pierwszego Radce d/s kultury Jadwigę Szpakowska oraz pierwszego Radce do spraw konsularnych Michała Zawile. Obecni byli również burmistrz miasta Alcalá de Henares Bartolome Gonzalez, a także Radni Jesus Fernandez i Virginia Sanz. Nie zabrakło także polskich kapłanów- księdza Adama Szymczaka i Andrzeja Węgrzyna. Na te ważna dla nas Polaków uroczystość przybyli także: prezes stowarzyszenia ukraińskiego pan Bohdan Pater i prezes stowarzyszenia “Orzeł Biały” pan Tadeusz Grygajtis, a także prezes stowarzyszenia rumuńskiego pan Gheorghe Gainar. Po zakończeniu programu artystycznego dyrektor szkoły Pani Ewa Potocka zaprosiła wszystkich gości na przygotowany poczęstunek.

 

WYCIECZKI

 

Jako stowarzyszenie zajmujemy się również organizowaniem wycieczek szkolnych dla dzieci, a także rodziców. Pierwsza wycieczka odbyła się 25 czerwca 2003 roku do Jednostki Spadochronowej Wojska Hiszpańskiego w Alcalá de Henares. Dzieci i rodzice skorzystali ze specjalnego zaproszenia obejmującego pokazy skoków spadochronowych. Po występie wszyscy zostali zaproszeni do muzeum jednostki w celu zapoznania się z jej historia. 23 maja 2004 roku odbyła się wycieczka do Warner Bros Park. Wyjazd ten został zorganizowany dla dzieci i rodziców należących do Stowarzyszenia “POLONICA”. Pogoda dopisywała przez cały dzień pobytu w parku atrakcji , dlatego tez nastroje były wyśmienite. Kolejny wyjazd miał miejsce 27 maja 2006 roku. Uczniowie szkoły wraz z rodzicami mieli okazje uczestniczyć w wycieczce do “Monasterio de Piedra”. Ten piękny park zachwycił wszystkich bajecznymi wodospadami, cudownymi widokami i tajemniczym klasztorem, który warto było zwiedzić. Niezapomnianych atrakcji dostarczyła nam wycieczka do Rasca Fria, a właściwie pogoda, która w tym dniu nie nastrajała. Było zimno, padał deszcz i większość rodziców zastanawiała się nad powrotem do domu. Pogoda przedziwna jak na te porę roku- czerwiec 2008. Jednak postanowiliśmy poczekać i to się opłaciło. Jak to w górach pogoda zmieniła się bardzo szybko i po niedługim czasie wyszło piękne słońce. Zrobiło się tak gorąco , ze dzieci wskoczyły do rzeki i kąpały się w najlepsze. Było co wspominać jeszcze długo po przyjeździe do domu.

 

FIESTY

 

Jest również w naszym stowarzyszeniu czas na zabawę, dlatego tez czynnie bierzemy udział we wszelkiego rodzaju imprezach kulturalnych tj. koncert zespołu “Brathanki” czy “Blue Cafe”, które odbyły się z okazji Dnia Matki i Dnia Kobiet.

 

27 października 2007 roku w “Teatro del Bosque”- Mostoles odbył się Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Polskę reprezentował film w reżyserii Bogusława Lindy pt. “Jasne błękitne okna”. Dramatyczna opowieść o przyjaźni zachwyciła widzów i jurorów. Joanna Brodzik i Ewa Kawka otrzymały decyzja Jury Festiwalu nagrody dla najlepszych aktorek. Oczywiście nie zabrakło na festiwalu przedstawicieli Zarządu “POLONICA”, którzy po projekcji filmu spotkali się z polskimi aktorami.

 

Inna warta zanotowania impreza był występ Choru Kameralnego CONTINUO z Sopotu. Z okazji nadchodzących Świat Bożego Narodzenia w “Teatro Salon de Cervantes” chór zaprezentował repertuar najpiękniejszych kolęd polskich , a także hiszpańskich i cerkiewnych. Po koncercie odbyło się uroczyste spotkanie Zarządu “POLONICA” z członkami choru.

 

W listopadzie roku 2008 w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego z inicjatywy naszego stowarzyszenia została zaprezentowana wystawa pt. ” Rzeczpospolita wielu kultur ”- Dziedzictwo Polskie; pod patronatem Biblioteki Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawa spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem.

 

Tam również byliśmy; a mowa tu o spotkaniu świątecznym zorganizowanym w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem delegacji Senatu R.P. Podczas części oficjalnej został przedstawiony nowo wybrany Ambasador Polski w Hiszpanii Pan Ryszard Schnepf, który przybył wraz z małżonka. Na kolacji nie zabrakło znanych osobistości ze świata sportu i telewizji tj. Bramkarz Realu Madryt -Jerzy Dudek , oraz panowie z Kabaretu “Elita”.

 

Członkowie stowarzyszenia “POLONICA” otrzymali zaproszenia na V Koncert z cyklu : Artyści polscy dla polonii hiszpańskiej pt. “Wieczór z Gwiazdami”. Impreza ta została zorganizowana przez Stowarzyszenie Polaków w Hiszpanii “ Nasz Dom”. Wspaniale występy “Kabaretu Elita”, jak również Zbigniewa Wodeckiego oklaskiwali wszyscy na stojąco . Zabawa była przednia i na długo zostanie w pamięci.

 

Organizacja nasza stara się uczestniczyć we wszystkich ważnych imprezach zarówno polskich jak i hiszpańskich. Staramy się pojawiać na różnego rodzaju odczytach , aktach czy tez wiecach. Jest to ważne , ponieważ nasza obecność została zauważona zarówno przez władze miasta Alcalá de Henares jak również przedstawicieli Ambasady Polskiej.

 

DNI SPORTU I INNE WAŻNE ŚWIĘTA

 

Stowarzyszenie, które duży nacisk kładzie na rozwój szkoły i naukę dba także o rozwój fizyczny i kondycje sportowa naszych uczniów. Dlatego tez tradycja stały się coroczne dni sportu organizowane przez szkole. W parku miejskim “La Chopera” przy współpracy z nauczycielkami i rodzicami odbywają się konkursy i zawody sportowe, za które zwycięzcy są nagradzani medalami i dyplomami. Niestety czasem (jak to w życiu bywa) pogoda nie dopisuje, ale humory zawsze. Jako stowarzyszenie polskie staramy się pamiętać o wszystkich ważnych dla nas świętach tj. Dzień Kobiet obchodzony 8 III, Dzień Matki 26 V, podczas to których dzieci przygotowują przy pomocy pan nauczycielek przedstawienia niespodzianki. Co roku odbywają się również Zabawy Andrzejkowa i Karnawałowa. Podczas nich organizowane są przeróżne zabawy i konkursy dla dzieci, a także przyznawane są nagrody główne za najlepszy strój i maskę karnawałowa. Kolejna celebrowana przez szkole uroczystością jest Zabawa Choinkowa połączona z Szopka Świąteczną. Rok w rok dzieci z naszej szkoły przygotowują pod bacznym okiem pan nauczycielek przepiękną cześć artystyczna związaną z tematyka bożonarodzeniową. Po zakończonych Jasełkach wspólnie łamiemy się opłatkiem , składamy sobie życzenia Wesołych Świat i śpiewamy kolędy. Nie może w taki wieczór zabraknąć Świętego Mikołaja , który swym przybyciem wzbudza wielka radość wszystkich najmłodszych, obdarowując ich prezentami i słodyczami. Nasze stowarzyszenie zajmuje się również organizacja sprzedaży Loterii Świątecznej. Numer loterii przyznawany jest przez Państwową Administracje Loterii i co roku mamy cicha nadzieje , ze wreszcie dopisze nam szczęście. Zarówno Święta Wielkanocne jak i Niedziela Palmowa są obchodzone uroczyście przez nasza społeczność. Uczniowie naszej szkoły przygotowują piękne, kolorowe i bogato zdobione palmy, które zostają sprzedane przed Msza Św. Niedzielna. Cały dochód ze sprzedaży palm wielkanocnych zasila konto szkoły.

 

FERIA WIELOKULTUROWA

 

Od roku 2007 nasza organizacja została zaproszona do udziału we Ferii Wielokulturowej odbywającej się w Alcalá de Henares. Fiesta jak co roku rozpoczyna się uroczystym przemarszem ulicami miasta wszystkich mniejszościowych organizacji zagranicznych i domów regionalnych w strojach ludowych i przy akompaniamencie muzyki regionalnej i narodowej. Po przemarszu wszyscy rozchodzą się do przygotowanych i udekorowanych wcześniej kaset na degustacje przygotowanych potraw. W tym roku nasza organizacja stanęła na wysokości zadania. Przygotowane przez nas potrawy przyciągały zwiedzających. Dużym uznaniem cieszyły się pierogi ruskie i z mięsem, kiełbasa pieczona , a także paczki. Dla wszystkich zwiedzających nasze stoisko, mieliśmy przygotowane ulotki i broszury z największych i najsłynniejszych polskich miast w celu zapoznania zainteresowanych z historia, kultura i literatura naszego kraju. Podczas trzech dni, w których odbywa się to święto zawsze możemy liczyć na władze miasta (burmistrz Bartolome Gonzalez, radny Jesus Fernandez), którzy co roku odwiedzają nasza kasetę, a także chętnie biorą udział w degustacji polskich potraw i zakąsek.

 

A teraz trochę pochwal. Nasze stowarzyszenie zostało docenione w piękny sposób. Dnia 5 stycznia 2008 roku otrzymaliśmy od władz miasta pozwolenie na czynny udział w paradzie karoc na święto Trzech Króli. Jest to duże wyróżnienie, ponieważ święto to jest w Hiszpanii wysoce cenione; po raz pierwszy wzięły w nim udział dzieci ze Stowarzyszenia “POLONICA”. Podczas tego tradycyjnego przejazdu w pięknej karocy ozdobionej głową klauna dzieci ubrane w stroje ludowe i krakowskie oraz góralskie rozrzucały cukierki i confetti świetnie się bawiąc.

 

W tym roku wprowadziliśmy do naszej szkoły nowy zwyczaj - pasowania pierwszoklasistów na uczniów. Klasa pierwsza pod przewodnictwem pani Doroty Zych zorganizowała te imprezę, która w kolejnych latach zamierzamy kontynuować. Uroczystość te rozpoczyna pani dyrektor naszej szkoły Ewa Potocka, która każdego pierwszoklasistę przepytuje , a następnie wielkim ołówkiem pasuje na ucznia.

 

Innym przedsięwzięciem, które (mamy nadzieje) stanie się tradycja jest zorganizowany przez Stowarzyszenie “POLONICA” I Turniej Szkól w piłce halowej. Odbył on się dnia 10 maja 2009r w hali sportowej Juncal. Na zaproszenie do udziału w turnieju odpowiedziały szkoły z Getafe i Segowii. Mecze odbyły się miedzy drużynami systemem każdy z każdym. Pierwszy mecz zagrała drużyna z Getafe z drużyną z naszej szkoły z Alcalá de Henares. Niestety mecz ten skończył się dla nas porażka, lepsza postawa w drugim meczu dala nam ostatecznie drugie miejsce. Wygrała drużyna z Getafe, a na trzecim miejscu uplasowała się Segowia. Lecz tego dnia wszyscy czekaliśmy tylko na jednego gościa. Był to honorowy gość naszego turnieju Pan Jerzy Dudek- bramkarz Realu Madryt. Po rozegranych meczach drużynowych odbył się mecz pomiędzy rodzicami z Getafe, Segowii i Alcalá de Henares. Sędziował go sam Jerzy Dudek, który również po zakończeniu zmagań sportowych wręczył medale i nagrody dla wszystkich sportowców biorących udział w tej imprezie. Sam również przyjął medal z rak prezesa naszego stowarzyszenia Jarosława Zawadzkiego. Na zakończenie każda z drużyn pozowała do pamiątkowych zdjęć ze znakomitym gościem.

 

Od 2 lat dzieci ze stowarzyszenia “ POLONICA” biorą czynny udział w “Muestra de dibujo y pintura”. Jest to wspaniały konkurs malarstwa i rysunku, organizowany przez Rade Miejska ds. Edukacji, w którym to dzieci mogą zaprezentować swoje prace. W tegorocznym konkursie wzięły udział 22 szkoły z Alcalá de Henares (ok. 500 dzieci). Uczennica naszej sobotniej szkoły Anna Magda Sajek zajęła drugie miejsce za plakat. Każdy coroczny konkurs, kończy się wystawa, gdzie mieszkańcy miasta mogą podziwiać malarstwo młodych artystów.

 

Swoim talentem wykazał się również Patryk Wielis, uczeń naszej szkoły, który wygrał pierwszy konkurs czytania po polsku (zaprezentowali się uczniowie z pięciu szkól polskich w Hiszpanii).

 

Te wydarzenia niewątpliwie podnoszą prestiż naszej i świadczą o wysokim poziomie nauczania. Jest tych fiest i ważnych dat bardzo wiele, o wszystkich staramy się pamiętać. Dbamy o nasza organizacje i szkole, o jej rozwój i prezentacje. Cieszymy się z każdych zdjęć i artykułów zamieszczanych w gazetach hiszpańskich, które doceniają nasza działalność. Jesteśmy jako organizacja zapraszani na różnego rodzaju odczyty, wiece, zebrania i zawsze godnie staramy się w nich uczestniczyć. Stowarzyszenie ciągle się rozwija. Liczba dzieci, które uczęszczają do szkoły sięga dziś stu i co roku przybywa ich coraz więcej. Jest to wielka zasługą Zarządu “POLONICA”, a właściwie ludzi, którzy w skład tego zarządu wchodzą. Od kilku lat nowy zarząd tworzą ludzie bardzo operatywni, którzy za cel postawili sobie rozszerzenie działalności polonii, a także szkoły z której są dumni. Warto wymienić ich z nazwiska:

 

• PREZES - Jarosław Zawadzki • WICEPREZES - Magdalena Ordak • WICEPREZES II - Zbigniew Oleszczyk • DYREKTOR ds. edukacji - Ewa Potocka • SEKRETARZ - Elżbieta Gajewska-Nowak • SKARBNIK - Joanna Zwolińska • KSIĘGOWA - Elżbieta Warwas • KRONIKARZ - Katarzyna Kaczówka • SPORT - Jacek Pniewski • CZŁONKOWIE - Marzena Żabczyńska, Helena Muszka, Krzysztof Wolak, Janusz Grzywacz

 

Cieszymy się z tych osiągnięć i mamy nadzieje, ze współpraca Zarządu z rodzicami i nauczycielami naszej szkoły będzie dalej rozkwitać. Przed nami nowe cele, nowe pomysły, nowe plany, które pragniemy zrealizować na przykład zakup “sztandaru naszego stowarzyszenia”, który będzie dumnie reprezentował nasza szkole.

 

Trzymajcie kciuki !!!

 

By: Katarzyna Kaczówka - Kronikarz A.P.N.H.P. POLONICA

 

Alcalá de Henares, 20 maj 2009 roku.

Historia Stowarzyszenia w Zarysie 2008 - 2009

 

 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Polonica Asociacion