Projekt współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

Doposażenie i wsparcie działalności Polskiej Szkoły Polonica w Alcala De Henares

Źródło finansowania: Senat RP.

Termin realizacji zadania: 01.04.2019 – 30.11.2019

Krótki opis projektu:

Głównym zadaniem szkoły polonijnej Polonica w Alcala de Henares jest nauka języka polskiego (czytania, pisania oraz poprawnego wypowiadania sie po polsku), historii i geografii Polski. Inne cele szkoła realizuje poprzez poznawanie dziedzictwa kultury polskiej oraz rozwijanie postaw patriotycznych. Uczniowie maja okazje do poznania Polski, jej kultury oraz tradycji poprzez różnorodne uroczystości szkolne oraz pozaszkolne. Zajęcia prowadzone są w każdą sobotę miesiąca w godzinach 15.45-19.00 (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych), co daje średnio około 35 spotkań. Lekcje prowadzone są w siedmiu grupach (podziału dokonuje się ze względu na wiek i znajomość języka polskiego. Obecnie do szkoły uczęszcza 56 dzieci w wieku od 3 do 14 lat, których naucza 7 nauczycieli. W ramach realizacji projektu polonijna szkoła została wyposażona w laptop, pomoce metodyczne dla nauczycieli, książki i lektury szkolne, gry edukacyjne. Dzięki temu Polscy nauczyciele i uczniowie będą mieć możliwość edukowania się w lepszych warunkach. te jest bezpośrednio związane z prowadzonym w placówce procesem nauczania. Zakres wsparcia odpowiada potrzebom szkoły.
 

Całkowita wartość zadania :17628,00zł

 

Kwota dotacji: 16728,00 zł

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Polonica Asociacion